Anunțuri

COMUNICAT DE PRESĂ FINALIZARE PROIECT „Îmbunătățirea infrastructurii TIC în domeniul e-educație, în unitățile de învățământ din Comuna Unguraș”

4849/20.12.2021

COMUNICAT DE PRESĂ FINALIZARE PROIECT                    


„Îmbunătățirea infrastructurii TIC în domeniul e-educație, în unitățile de învățământ din Comuna Unguraș”

 


Comuna Unguraș,județul Cluj, anunță finalizarea proiectului“Îmbunătățirea infrastructurii TIC în domeniul e-educație, înunitățile de învățământ din Comuna Unguraș”, cod SMIS144116, realizat în baza contractului de finanțare nr.256/233t/22.07.2021, încheiat cu Autoritatea pentru Digitalizarea Românieiîn calitate de Organism Intermediar pentru Promovarea Societății Informaționale.

Proiectul a fost finanțat prin Programul Operațional Competitivitate, Axa prioritară 2 -Tehnologia Informației și Comunicațiilor (TIC) pentru o economie digitală competitivă 2014-2020, Prioritatea de investiție 2c - Consolidarea aplicațiilor (TIC) pentru e-guvernare, e-învățare, e-incluziune, e-cultură, e-sănatate, Obiectiv Specific OS2.4 - Creșterea gradului de utilizare a Internetului, Actiunea 2.3.3 - Îmbunătățirea conținutului digital și a infrastructurii TIC sistemice in domeniul e-educație, e-incluziune, e-sănătate și e-cultură SECȚIUNEA E-EDUCAȚIE, Apelul nr. 2.


Valoarea totală a proiectului:473.702,86 lei

Valoarea finanțării nerambursabile:429.234,98 lei


Obiectivul general al proiectuluiîl reprezintă asigurarea accesului elevilor la procesul de învățare în mediul on-line, prin dotarea unităților de învățământ de pe raza comunei Unguraș, cu echipamente mobile din domeniul tehnologiei informației de tipul tabletelor școlare, precum și a altor echipamente/dispozitive electronice.

Rezultate obținute în urma implementării proiectului:


- 135 elevi și 21 de cadre didactice sprijinite cu echipamente mobile din domeniul tehnologiei informației, necesare desfășurării activităților didactice în mediul on-line.

- 2 unități de învățământ de pe raza Comunei Unguraș dotate cu echipamente de tip IT, astfel încât să se asigure în bune condiții desfășurarea activităților didactice în anul școlar 2020-2021.

Perioada de implementare:22.07.2021 - 22.01.2022.

Proiect co-finanțat din FondulEuropean de Dezvoltare Regionalăprin Programul Operațional Competitivitate 2014-2020.

 

Competitivi împreună !

Date de contact beneficiar:

Comuna Unguraș

nr. 486, județul Cluj, România

tel.0264224650, fax. 0264224700

Ultimele Stiri
abonare newsletter