Anunțuri

Comunicat de presă - Desființare imobil existent, elaborare PUD conform legii 350/2001 actualizată și construire imobil de birouri

                                                                    

                                                          Comunicat de presă

                                                                                                                                                                                                                     Data: 30.12.2021

Desființare imobil existent, elaborare PUD conform legii 350/2001 actualizata si construire imobil de birouri


  • titlul proiectului, „Desființare imobil existent, elaborare PUD conform legii 350/2001 actualizata si construire imobil de birouri”
  • numele beneficiarului, SC NV CONSTRUCT S.R.L.
  • al programului Programul Operațional Regional 2014-2020
  • al Autorității de Management  Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației
  • al Organismului Intermediar ADR NORD VEST
  • valoarea totală a proiectului 1.320.579,78 RON
  • -finanțarea nerambursabilă 882,325.39 RON
  • -data începerii și data finalizării 27.12.2017-31.10.2021
  • -codul SMIS: 103901
  • obiectivul(ele) proiectului:

 

-                    Introducerea serviciilor de topografie si dezvoltarea calitații serviciilor existente ca urmare a construirii unui sediu nou modern ;


-                     Dezvoltarea resurselor umane ale microîntreprinderii prin angajarea a 3 persoane si pastrarea locurilor de munca existente si a celor nou create pe toata perioada de durabilitate a proiectului ;

-                     Realizarea de masuri specifice pentru egalitatea de sanse si dezvoltare durabila prin angajarea de cel puțin o persoana apaținând unei categorii defavorizate , adaptarea infrastructurii pentru operarea de catre persoane cu dizabilități, instalarea unor panouri care utilizeaza surse regenerabile de energie , prin introducerea unui sistem de iluminat eficient cu un consum redus de energie si prin semnarea unui contract de colectare selectiva a deseurilor


Prin realizarea obiectivelor specifice de mai sus proiectul contribuie la realizarea obiectivul general al Programului Operațional Regional 2014-2020: creșterea competitivității economice și îmbunătățirea condițiilor de viață ale comunităților locale și regionale prin sprijinirea dezvoltării mediului de afaceri.

                Anuntam prin acest comunicat finalizarea implementarii proiectului.  


                                                                                                                                                                                                                  

 Date de contact: Municipiul Cluj-Napoca, România, Str. Arges nr. 26, 


Ap. 8, județul Cluj, cod postal 400159, România, tel: 0740063976

 e-mail : office@nvconstruct.ro

Investim în viitorul tău! Proiect cofinanţat din Fondul European 
de Dezvoltare Regională prin Programul Operaţional Regional 2014-2020 

www.inforegio.ro      |     facebook.com/inforegio.ro 

Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului Romaniei

 

 

Ultimele Stiri
abonare newsletter