Social

Practică pe bani europeni pentru 200 de studenţi ai UMF Cluj

Facultatea de Medicină din cadrul Universităţii de Medicină şi Farmacie “Iuliu Haţieganu” Cluj-Napoca derulează proiectul cu fonduri europene “Practică formativă integrată pentru studenţii la medicină”, în valoare de 865.505 lei, din care 745.224,04 lei sunt nerambursabili.

Obiectivul general al proiectului îl reprezintă îmbunătăţirea competenţelor profesionale şi abilităţilor practice ale studenţilor înmatriculaţi în anii II, III şi IV la Facultatea de Medicină ”Iuliu Haţieganu” din Cluj-Napoca, prin participarea atât la stagii de pregătire practică în cele mai importante specialităţi medicale şi chirurgicale, cât şi la activităţi de consiliere şi orientare în carieră, în vederea facilitării inserţiei pe piaţa muncii.

Vor beneficia de acest proiect 200 de studenţi înmatriculaţi în anii II, III şi IV la Facultatea de Medicină din cadrul Universităţii de Medicină şi Farmacie ”Iuliu Haţieganu” Cluj-Napoca.


Îmbunătăţirea competenţelor profesionale ale celor 200 studenţi se va realiza pe două paliere. Pe de o parte, studenţii vor avea ocazia de a efectua stagii de practică medicală (pediatrie, medicină internă, cardiologie) şi chirurgicală în şase spitale clinice de referinţă din Cluj-Napoca (Spitalul Clinic de Urgenţă pentru Copii, Spitalul Universitar C.F., Spitalul Clinic Municipal, Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă, Institutul Regional de Gastroenterologie „Prof. Dr. Octavian Fodor”, Spitalul Clinic de Recuperare). Pe de altă parte, studenţii vor participa la activităţi de consiliere şi orientare în carieră cu scopul de a fi sprijiniţi în a alege în mod conştient specialitatea medicală pe care vor să o urmeze.

Cei mai buni 20 dintre studenţii din grupul ţintă vor avea oportunitatea de a-şi consolida şi perfecţiona competenţele profesionale prin participarea la vizita de studiu pentru schimb de experienţă şi bune practici la „iLumens – Laboratorul Universitar de Învăţământ Medical Bazat pe Tehnologii Digitale şi Simulare”, Universitatea Paris Descartes, în cadrul căreia vor lua contact cu cele mai performante tehnici clinice şi de simulare utilizate în momentul actual la nivel european şi internaţional.


Proiectul reprezintă o iniţiativă unică la nivel local.

Perioada de desfăşurare a proiectului este de 6 luni, respectiv 02.07.2015 - 31.12.2015.

abonare newsletter